Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

CO2-afvang bij de productie van cement

Technieken en projecten voor de afvang van CO2 bij de productie van portlandcementklinker Edwin Vermeulen - 22 maart 2024

De route naar klimaatneutraal cement en beton bestaat uit meerdere stappen, waaronder het efficiënter ontwerpen van betonconstructies en het vervangen van fossiele brandstoffen. Ook zal wereldwijd het aandeel portlandcementklinker in cement verder worden verlaagd door gebruik van alternatieven zoals gecalcineerde klei en gerecyclede cementsteen. Portlandcementklinker blijft echter onmisbaar als basis voor cement. Bij de productie hiervan komt door het verhitten van kalksteen onvermijdelijk veel CO2 vrij. Het afvangen van CO2 is daarom een belangrijk onderdeel van de route naar CO2-neutraal cement en beton. Voor deze carbon capture bestaan verschillende technieken. Actuele projecten tonen de potentie aan.

In het kort

  • Het grootste gedeelte van de CO2 bij de productie van cement komt vrij bij het verhitten van kalksteen
  • Voor de brandstoffen zijn alternatieven in gebruik en in ontwikkeling, maar het vrijkomen van CO2 uit kalksteen kan niet worden voorkomen
  • Door de cementindustrie wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van technieken om CO2 af te vangen
  • Er worden drie technieken voor het concentreren van de vrijkomende CO2 besproken: oxyfuel, amines en separate calcinatie (Leilac)
  • Oxyfuel is een techniek waarbij gebruik wordt gemaakt van zuivere zuurstof in plaats van lucht, waardoor de rookgassen hoofdzakelijk uit CO2 bestaan
  • Met behulp van amines kan CO2 uit rookgassen worden gehaald en geconcentreerd
  • Bij separate calcinatie wordt kalksteen in een aparte buis verhit, waardoor er zuivere CO2 vrijkomt en kan worden opgevangen

Waarom CO2-afvang?

Bij de productie van de belangrijkste grondstof voor cement, portlandcementklinker, komt veel CO2 vrij. Het grootste gedeelte komt vrij bij het verhitten van kalksteen. Bij ongeveer 900 °C wordt de kalksteen (CaCO3) omgezet in vrije kalk (CaO) en CO2. Het gaat om ongeveer 510 kg CO2 per ton klinker. Daarnaast komt er CO2 vrij door gebruik van brandstoffen voor het verhitten van de cementoven. Voor de brandstoffen zijn alternatieven in gebruik (secundaire brandstoffen) en in ontwikkeling (groene waterstof), maar het vrijkomen van CO2 uit kalksteen kan niet worden voorkomen. Daarom wordt er door de cementindustrie hard gewerkt aan de ontwikkeling van technieken om deze CO2 af te vangen en vervolgens elders te gebruiken of op te slaan. In dit artikel gaat het voornamelijk om de eerste stap: het afvangen van CO2.
Alle in ontwikkeling zijnde technieken om CO2 af te vangen, richten zich op het concentreren van de CO2. De rookgassen van een cementoven bevatten namelijk grofweg 25% CO2 en dat is veel te laag om het efficiënt te kunnen afvangen en te gebruiken of op te slaan. In dit artikel wordt ingegaan op drie verschillende technieken voor het concentreren van de vrijkomende CO2: oxyfuel, amines en separate calcinatie (Leilac). Er wordt natuurlijk ook gekeken naar alternatieven voor portlandcementklinker. Maar vanwege de enorme vraag naar cement, de beschikbaarheid van grondstoffen en de chemische randvoorwaarden zal portlandcementklinker voor het grootste deel de basis blijven voor cement. Lees over de achtergrond hiervan en over mogelijke alternatieven voor portlandcementklinker het artikel ‘CO2-reductie: opties voor cement’ (Betoniek 2019/3 en Cement 2020/1).

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Pieter Lanser 27 maart 2024 13:00

Tien jaar geleden hield de cementindustrie dit soort verhalen nog voor science fiction. Vandaag begint het toch langzaam praktijk te worden. Nu de kosten nog naar beneden of de CO2-emissieprijs weer omhoog -:)

De eerste fabriek ter wereld waar grootschalig CO2 wordt afgevangen is de fabriek van Heidelberg Materials in Noorwegen (Brevik)
1 De eerste fabriek ter wereld waar grootschalig CO2 wordt afgevangen is de fabriek van Heidelberg Materials in Noorwegen (Brevik)
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren