Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

BZK doet oproep om stadions te inspecteren

18 november 2021

Het ministerie van BZK heeft in een brief aan stadioneigenaren opgeroepen de constructieve veiligheid van hun tribunes te onderzoeken. Dit naar aanleiding van de recente instorting van een tribune in het NEC-stadion.

Na het bezwijken van een tribune-element van het NECstadion De Goffert, op 17 oktober 2021, startte Royal HaskoningDHV een onderzoek naar de technische oorzaken. Daaruit kwam onder meer naar voren dat de belasting als gevolg van de springende mensenmassa hoger was dan waarop de elementen waren berekend. Ook werden in totaal enkele honderden scheuren geconstateerd. Die conclusies waren voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aanleiding een brief te sturen aan de eigenaren van alle 34 stadions, met het verzoek de constructieve veiligheid van de stadions te onderzoeken. Het gaat dan met name om de staantribunes. In de brief wordt verwezen naar de bevindingen uit het genoemde onderzoek van Royal HaskoningDHV en het Protocol Beoordeling constructieve veiligheid Stadions Betaald Voetbal, dat het ministerie in 2020 heeft opgesteld. Diezelfde brief is ook verstuurd aan de betreffende gemeentes die als bevoegd gezag in de gaten moeten houden of er iets met de oproep gebeurt.

Verplichte APK

Een onderzoeksverplichting is het niet. Wel wordt in opdracht van BZK momenteel gewerkt aan een verplichte APK voor grote publieke gebouwen, waaronder ook stadions vallen. NEN is daartoe een normalisatietraject gestart, waarbij een Nederlands Technische Afspraak (NTA) wordt ontwikkeld die hiervoor een methodiek beschrijft. Dit traject was al in gang gezet na het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) naar aanleiding van de instorting van het dak van het AZ-stadion.
Ook moet volgens BZK naar de belasting worden gekeken zoals die zijn opgenomen in Eurocode 1. Dat zal de commissie TGB Basiseisen & Belastingen verder oppakken.

Reacties

Renda ©2023. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren