Platform over technologie en uitvoering van beton

BRL5022 ter kritiek gepubliceerd

vrij 14 feb 2020

Met ingang van 13 februari 2020 is de BRL5022 ter kritiek gepubliceerd. BRL5022 bevat de eisen voor de engineering van bouwwerken in de woning- en utiliteitsbouw door de coördinerend constructeur.

Deze beoordelingsrichtlijn borgt de kwaliteit van de engineering door aandacht en eisen aan onder andere:  

  • een complete engineeringsopdracht;
  • ingangscontroles overdrachtsdocumenten;
  • interne controles eigen engineering;
  • controle deelconstructeurs;
  • bewaken samenhang draagconstructie;
  • kwalificatie opstellers/toetsers (o.a. register-systematiek);
  • toezicht door coördinerend constructeur.

Om aan te sluiten op de actuele ontwikkelingen is er afstemming geweest met het Kennisportaal Constructieve Veiligheid, zijn de recente aanbevelingen uit het TOP-overleg in acht genomen en is er in voorzien dat deze regeling kan worden ingezet binnen de instrumenten voor de private kwaliteitsborging.

Indienen van kritiek

Er geldt een kritiektermijn van 6 weken ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Evert Smit
evert.smit@kiwa.com
T +31 (0)88 998 4665

Downloads

Reacties

Copyright 2020 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren