Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Betonvereniging lanceert Leergang MKI

23 december 2021

De Betonvereniging lanceert, als eerste uit een reeks leergangen rond het Betonakkoord, de 'Leergang MKI'. De Leergang MKI biedt kennis en inzichten rond het thema MKI, om op de juiste wijze te anticiperen op de uitwerkingen van het Betonakkoord. Binnen deze leergang worden vier nieuwe cursussen aangeboden: een introductiecursus en drie verdiepingscursussen.

Leergang MKI

MKI drukt de milieueffecten van een (bouw)oplossing over verschillende levensfasen - van grondstoffenwinning tot hergebruik of afval - uit in één enkele financiële waarde. Omdat voor opdrachtgevers duurzame inkoop steeds belangrijker wordt, zullen zij de MKI-waarde in toenemende mate meewegen in hun opdrachtgunning. MKI wordt daarmee een gunningscriterium. Voor opdrachtnemers betekent dit dat minder goed presterende producten kunnen worden uitgesloten. Achterblijvers staan dan ‘buitenspel’. Aan de andere kant biedt dit kansen, omdat goed presterende producten een gunningsvoordeel hebben. ‘Koplopers’ voelen zich daardoor gestimuleerd om innovatie te bevorderen en hun milieu-impact te reduceren.

De ontwikkeling van de Leergang MKI is tot stand gekomen met medewerking van een brede vertegenwoordiging van deskundigen uit de betonsector en het uitvoeringsteam ‘Dalende MKI’. Zij hebben niet alleen mede vormgegeven aan de leergang, maar spelen in veel gevallen ook een actieve rol als docent of spreker. De Leergang MKI is daarmee echt een product 'VOOR de sector, MET de sector'.

De leergang is bedoeld voor zowel volgers als koplopers en bestaat daarom uit een introductiecursus en drie verdiepingscursussen. Je kunt je voor de afzonderlijke cursussen inschrijven.

Introductiecursus

Het doel van de cursus ‘Introductie MKI’ is enerzijds het verstrekken van feitelijke kennis over MKI en anderzijds het geven van ruimte aan vraag en antwoord, discussie en het delen van oplossingen. In deze tweeledigheid wordt voorzien doordat de introductiecursus is opgebouwd uit een online deel en een aansluitend fysiek deel.

In het online deel kan de cursist op eigen tempo door middel van online modules tijd- en plaatsonafhankelijk kennis nemen van de basis van MKI, de bewegingen rond MKI, de beschikbare rekenmethodieken en de relevante richtlijnen en normen. Op het online deel volgt een fysieke bijeenkomst van een dagdeel, waarin de cursisten door middel van activerende werkvormen, onder leiding van inhoudsdeskundigen, met elkaar in gesprek gaan over vraagstukken om samen te komen tot antwoorden en oplossingen.

Verdiepingscursussen

Voor degenen die al meer zijn ingevoerd in MKI en die graag concreet aan de slag willen, biedt de Leergang MKI drie verdiepingscursussen die ingaan op het rekenen aan of met MKI. Te weten:

  • Rekenen aan MKI voor producenten van beton(producten);
  • MKI berekenen in de infra/GWW;
  • MKI berekenen in de Woning- en Utiliteitsbouw.

Iedere verdiepingscursus beslaat drie dagdelen, verdeeld over een periode van drie weken, met tussentijdse (huiswerk)opdrachten. In deze cursussen leert de cursist hoe de (reken)regels, richtlijnen en normen kunnen worden ingezet bij het maken van een MKI-berekening. Door middel van praktische oefening en demonstratie wordt inzicht gegeven in de beschikbare berekeningsmethodieken en -instrumenten en leert de cursist hoe deze instrumenten optimaal kunnen worden ingezet bij het verkrijgen van opdrachten. De cursist leert op welke aspecten hij/zij kan sturen, rekening houdend met de afwegingen die opdrachtgevers/inkopers maken in de aanbesteding van opdrachten. Tot slot leert de cursist hoe hij/zij de berekening kan controleren en optimaliseren.

Aanmelden

Aanmelden voor de Leergang MKI kan via de Betonvereniging. De inschrijving voor de introductiecursus is geopend tot 24 januari 2022; inschrijving voor de verdiepingscursussen kan tot 24 februari 2022.

Reacties

Berr Mullink - v.d. Bosch Beton b.v. 10 januari 2022 16:18

Beste, mijn collega's en ik zijn geïnteresseerd. Zou ik wat meer info op de mail kunnen ontvangen met data en kosten? Bvd Berry Mullink

Alfons Olde Bijvank - MBI B.V. 24 december 2021 10:21

Hallo, Wij hebben zeker interesse om met meerdere personen vanuit onze commercie deel te nemen. wilt u mij aangeven wat de kosten per persoon of groep zijn? En heeft u data inzichtelijk of is dit nader te bepalen? graag hoor ik liefst z.s.m. van u. Met vriendelijke groeten, Alfons Olde Bijvank

Frans Gabriëls - MBI BV 24 december 2021 08:33

beste, met welke rekentool(s) wordt de MKI berekend in de cursus?

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren