Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Betoniek Standaard 17/18: Nieuwe cementen, nieuwe normen

Naast NEN-EN 197-1 nu ook NEN-EN 197-5 en NEN-EN 197-6 - 17 mei 2024

De wens tot verduurzaming van onze samenleving heeft tot gevolg dat er veel innovaties plaatsvinden in de bouw, ook in het beton en cement. Vaak is het doel daarbij de CO2-uitstoot te verlagen en de circulariteit te verhogen. Op een gegeven moment is het moment aangebroken dat de innovatie klaar is voor de markt. Zo'n nieuw product, een nieuw cement, vraagt om een nieuwe norm. De zoektocht en het onderzoek naar (nieuwe) klinkervervangers is in volle gang en levert resultaat: uitvoerig geteste nieuwe cementen. In deze Betoniek bespreken we de CO2-impact van cement en de in de normen genoemde (nieuwe) klinkervervangers. Als geheugensteun komt eerst de huidige cementnorm NEN-EN 197-1 aan bod. Daarna worden de nieuwe cementnormen NEN-EN 197-5 en 197-6 toegelicht.

Het meest gebruikte bouwmateriaal

Sinds 2022 zijn er 8 miljard mensen op deze wereld. De voorspelling van de Verenigde Naties is dat er in 2050 bijna 10 miljard mensen op aarde zullen zijn. Al deze mensen willen ergens wonen, de bouwopgave is dan ook enorm. Om die opgave mogelijk te maken, is veel beton nodig, het meestgebruikte bouwmateriaal ter wereld. Op wereldschaal is het gemiddelde gebruik van beton per jaar per persoon bijna 2 m³. Ter vergelijking: in Nederland is dit minder dan de helft. Als we 1 m³ beton beschouwen, wordt circa 85% van de CO2-uitstoot veroorzaakt door het cement (fig. 2).

Ongeveer 7% van de wereldwijde CO2uitstoot kan worden toegeschreven aan cement (fig. 3). In Nederland is het aandeel van de CO2-uitstoot van cement minder dan 1,5% (en daarmee de laagste ter wereld), mede door het al tientallen jaren veelvuldig toepassen van gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas als klinkervervangers in onze cementen. Maar de beschikbaarheid van gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas staat in de nabije toekomst onder druk, zowel in Nederland als in de rest van Europa.
De staalindustrie, wereldwijd verantwoordelijk voor ook circa 7% van de CO2emissies, is bezig met het verduurzamen van haar processen en stapt over op andere productietechnieken. Gevolg daarvan is dat er naar verwachting veel minder slak vrij­ komt. Daarbij moet nog worden onderzocht of de nieuwe slak ook in de toekomst kan worden toegepast als klinkervervanger. Voor wat betreft poederkoolvliegas heeft de Nederlandse overheid al het besluit genomen alle kolengestookte energiecentrales per 2030 te sluiten. Inmiddels zijn al enkele centrales gesloten. Gevolg daarvan is dat de hiervan afkomstige poederkoolvliegas al moeilijker verkrijgbaar is.
Stel dat de gegranuleerde hoogovenslak en poederkoolvliegas volledig wegvallen en we het vervangingspercentage van klinker in cement op pijl willen houden. Dan is er, bij de jaarlijkse betonconsumptie in Nederland van circa 14 miljoen m³, jaarlijks al snel meer dan 2 miljoen ton aan alternatieve klinkervervangers nodig. Dit zijn de zogenoemde SCM’s (supplementary cementitious materials).

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren