Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Betoniek Standaard 17/10 | Goed gevuld

Over vulstoffen in beton - 19 mei 2022

Beton bevat naast zand, grind, cement en water onder andere ook vulstoffen. Vulstoffen hebben als functie de eigenschappen van het beton of de betonspecie te beïnvloeden. Dit kunnen eigenschappen zijn zoals sterkte, verwerkbaarheid of hydratatiewarmte. Momenteel staan vulstoffen ook in de belangstelling om de milieu-impact van beton te verlagen. In deze Betoniek gaan we in op de functies van vulstoffen in beton, wat voor vulstoffen er zijn en hoe wordt omgegaan met nieuwe vulstoffen.

Waarom gebruiken we vulstoffen?

In NEN-EN 206 staat in de definitie van vulstoffen duidelijk uitgelegd waarom we vulstoffen gebruiken: Een vulstof is een fijn verdeelde anorganische grondstof gebruikt in beton met de bedoeling bepaalde eigenschappen te verbeteren of speciale eigenschappen te bereiken. Vulstoffen worden in beton dus gebruikt om bepaalde eigenschappen te verbeteren, zoals sterkte en de verwerkbaarheid, of zelfs om bepaalde speciale eigenschappen te creëren. Maar vulstoffen worden ook vaak gebruikt simpelweg om cement te vervangen. Nu klinkt het of een vulstof, want zo doet de term vermoeden, alleen een vulling is die bepaalde holten opvult, maar zoals al genoemd kunnen vulstoffen diverse effecten hebben op de betoneigenschappen. In het Engels en ook onze zuiderburen de Belgen noemen de vulstof een toevoeging, een die de lading beter dekt. Verderop in deze Betoniek gaan we in op wat een vulstof is en wat voor vulstoffen er zijn. Als laatste gaan we in op hoe er wordt omgegaan met nieuwe vulstoffen die op de markt komen. Eerst gaan we kort in op de eigenschappen waarop een vulstof invloed heeft.

Verwerkbaarheid
Vulstoffen worden soms specifiek toegevoegd om de verwerkbaarheid van betonspecie te beïnvloeden. Denk hierbij aan de verbetering van de samenhang, stabiliteit en verpompbaarheid van het mengsel.


Hydratatietemperatuur
Door vervanging van portlandcement door een reactieve vulstof kan de temperatuurontwikkeling van verhardend beton worden verlaagd. Een principe dat wordt toegepast bij massabeton. Zo worden bijvoorbeeld machinefunderingen gestort waarbij het cement voor 50% is vervangen door poederkoolvliegas om de hydratatiewarmte te verminderen. Het gevolg is wel dat dit mengsel een trage sterkteontwikkeling heeft.

Sterkte
Wanneer in een mengsel cement wordt vervangen door een vulstof, zal in principe de sterkte lager worden. Als de vulstof echter de ruimte tussen cementkorrels gaat vullen en de korrelpakking beter wordt, kan het beton ook sterker worden. Want hoe dichter de korrelpakking, hoe sterker het beton. Dit werkt met name met vulstoffen die fijner zijn dan cement waarmee de holten tussen de cementkorrels verder kunnen worden gevuld. Wanneer de vulstof reactief is of op een andere wijze invloed heeft op de hydratatie, kan het vervangen ook leiden tot een hogere eindsterkte.

Milieu-impact
Als een vulstof effect op de sterkte heeft, zou deze ook kunnen worden gebruikt om de hoeveelheid bindmiddel in de vorm van portlandcementklinker te verlagen. Omdat portlandcement een grote invloed heeft op de milieu-impact van beton, in de vorm van CO2-uitstoot, geeft bijna elke vervanging van portlandcement een verlaging van de milieu-impact. Het vervangen van portlandcement door een vulstof zal echter ook invloed hebben op andere eigenschappen van het beton.

Levensduur
Vooral als een vulstof een functie heeft als bindmiddel kan dit resulteren in een dichtere structuur, waardoor bijvoorbeeld chloriden minder gemakkelijk kunnen binnendringen. Een vulstof kan zo voor een langere levensduur zorgen. Of de functie als bindmiddel ook resulteert in een langere levensduur zal echter wel moeten worden aangetoond.

Kleur
Pigmenten zijn zeer fijne vulstoffen die als doel hebben beton een kleur te geven. Juist de fijne fractie van het toeslagmateriaal heeft veel invloed op de kleur van beton. Pigmenten zijn dan ook kleine inerte korrels die goed in het cementsteen verdeeld zijn. Door hun kleur geven ze kleur aan het beton.

 

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren