Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Betondekking op basis van Exposure Resistance Class (ERC)

Sneak preview op de nieuwe klassen voor de technische levensduur van betonconstructies Nico Vonk - 26 maart 2024

Met de invoering van de nieuwe Eurocodes voor het ontwerpen van betonconstructies komen er ook nieuwe klassen voor de technische levensduur, de zogenoemde Exposure Resistance Classes. Deze klassen kunnen bij het ontwerp van een betonconstructie worden gebruikt om de dikte van de dekking te bepalen bij een bepaalde ontwerplevensduur. Bepalend hierbij is de mate waarin beton weerstand kan bieden tegen carbonatatie, chloride-indringing, vorst-dooischade en chemische aantasting.

In het kort

 • De nieuwe systematiek is gebaseerd op een performance based approach in plaats van het huidige Deemed-to-Satisfy-systeem
 • Er zijn alleen nog beproevingsmethoden ERC-klassen opgenomen voor carbonatatie en chloride-indringing. De methoden voor vorst-dooibestandheid en chemische aantasting zijn nog in ontwikkeling.
 • Exposure Resistance Classes zorgen voor beter onderscheid in eigenschappen van verschillende cement- of bindmiddelsamenstellingen
 • De constructeur kan de ERC gebruiken om de dekking op de wapening vast te stellen
 • De betonproducent moet aantonen dat het betonmengsel dat hij levert voldoet aan de voorgestelde ERC
 • De prestatie ten aanzien van technische levensduur kan worden aangetoond met drie verschillende opties: a, b of c
 • Na de initiële type test (ITT) moet de prestatie van het ERC-beton met periodieke controles worden aangetoond

Al sinds 2010 wordt gewerkt aan een nieuw systeem voor het ontwerpen van betonconstructies op technische levensduur. Dit is een zogenoemde performance based approach, ofwel een benadering die uitgaat van prestaties. De prestatie van een betonsamenstelling wordt bepaald met beproevingsmethoden en er worden in principe geen eisen gesteld aan waterbindmiddelfactor of bindmiddelsamenstelling. Dit laatste is in het huidige Deemed-to-Satisfy (DtS)-systeem (zie kader ‘Wat is Deemed to Satisfy?’) wél het geval. De nieuwe systematiek is gebaseerd op Exposure Resistance Classes (ERC), vrij vertaald ‘weerstandsklassen’.
Er is inmiddels een werkdocument ten behoeve van de ERC-systematiek gepubliceerd. Aanvankelijk was het de bedoeling deze in een afzonderlijke norm in de EN 206-serie te publiceren, namelijk als prEN 206-100. Eind december 2023 is de 15e versie van deze prEN 206- 100 verschenen. Hierop is veel commentaar binnengekomen, waarop besloten is om aan CEN voor te stellen de werkzaamheden aan een EN-norm te stoppen en een technisch rapport met richtlijnen en achtergrondinformatie over ERC op te starten. De belangrijkste redenen:

 • Geen overeenstemming over de relatie tussen EN 206-100 en EN 1992-1-1:2023.
 • Geen consensus over de conformiteitscriteria voor de ERC-klassen.
 • Gebrek aan nationale ervaring met de relatie tussen testresultaten en de prestaties in het werk.
 • Twijfels over het effect van ERC op de duurzaamheid (bijvoorbeeld CO2-reductie of circulariteit) van beton.


Uitgangspunt voor dit artikel is de genoemde versie 15 van prEN 206-100 Inhoudelijk kan er nog veel veranderen. Zo zullen getallen in tabellen wijzigen, worden uitgebreid of ingeperkt. De tabellen in dit artikel zijn bedoeld ter verduidelijking. Daarnaast zijn in deze versie van de norm alleen beproevingsmethoden en ERC-klassen opgenomen voor carbonatatie en chloride-indringing. De methoden voor vorstdooibestandheid en chemische aantasting zijn nog in ontwikkeling.
Het artikel geeft informatie hoe de ERC-systematiek in principe kan worden toegepast en moet dan ook als zodanig worden gelezen. Hoe de ontwikkeling van de ERC-systematiek binnen de Europese normering eruit gaat zien is op dit moment van publicatie volstrekt onduidelijk.

 

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Met Exposure Resistance Classes kan voor wat betreft betonsamenstelling nauwkeuriger op omgeving worden ingespeeld
1 Met Exposure Resistance Classes kan voor wat betreft betonsamenstelling nauwkeuriger op omgeving worden ingespeeld
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren