Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / / Artikelen

Beton OverNieuw

Van Green Deal Beton tot Beton Reinvented: een overzicht Henk Wapperom - 5 juli 2023

Volgend jaar (2024) is het 200 jaar geleden dat de Britse metselaar Joseph Aspdin een patent verkreeg op het door hem ontwikkelde portlandcement. Deze uitvinding betekende de doorbraak van de toepassing van beton, dat tot op de dag van vandaag veruit het meest toegepaste bouwmateriaal ter wereld is. Tijd voor de erfgenamen om alvast de voorbereidingen te starten voor een groots feest, zou je zeggen.

In het kort

  • Aan het eind van het vorige millennium tekende zich een omslag in populariteit van beton af
  • Na een korte aanloop werd in september 2011 door een aantal hoofdrolspelers de Green Deal ‘Verduurzaming betonketen’ afgesloten.
  • Op 10 juli 2018 zetten zo’n 50 bedrijven en instellingen hun handtekening onder het Betonakkoord voor Duurzame groei
  • Zeven uitvoeringsteams gingen met evenzoveel thema’s aan de slag
  • In 2020 zag de Nederlandse ‘Roadmap CO2-reductie’ het levenslicht, met daarin 28 handelingsperspectieven
  • Onder de werktitel ‘Beton Reinvented’ werd een aanvraag ingediend voor het Nationaal Groeifonds
  • Verwacht wordt dat het kabinet nog deze zomer een beslissing zal nemen over de aanvraag voor het Nationaal Groeifonds
  • Op alle fronten en in elke fase van het betonbouwproces wordt nagedacht en geëxperimenteerd
  • De gezamenlijke betonbouwsector is druk bezig de doelstellingen voor 2030 en 2050 te gaan halen
  • Het afvangen van CO2 bij de productie van portlandcementklinker (carbon capture) moet voor de resterende 45% van de CO2-reductie zorgen

In het huidige klimaat van het streven naar 100% circulariteit en CO2-reductie, is daar echter weinig aanleiding voor. Ook al heeft beton per m3 een lage CO2-uitstoot, er wordt heel veel van gebruikt, waardoor de totale hoeveelheid CO2-uitstoot ook aanzienlijk is. Een groot deel van die CO2-uitstoot komt tot stand tijdens de productie van het halffabricaat portlandcementklinker, door zowel het calcinatieproces als de daarbij gebruikte fossiele brandstoffen. De zoektocht naar alternatieve, CO2-arme bindmiddelen die niet op portlandcementklinker zijn gebaseerd, is in volle gang en soms zelfs succesvol. Maar ook de producenten van portlandcementklinker zitten niet stil en beloven binnen afzienbare termijn forse uitstootreducties. Eén gegeven staat daarbij vast: het nieuwe beton van morgen is anders dan het oude beton van vandaag en gisteren. We doen het hele proces over. Portlandcement bleek tijdens de industriële revolutie in de 19e eeuw hét ideale bindmiddel om lokaal gewonnen, steenachtige materialen aan elkaar te lijmen. Met het aldus verkregen beton konden bouwwerken van uiteenlopende sterkte en vormen en met een lange levensduur worden gemaakt. De uitvinding enkele decennia later van het gewapend beton, door de Franse tuinman Joseph Monier, betekende de definitieve doorbraak. Vanaf nu werden constructies met steeds grotere overspanningen mogelijk. In de 20ste eeuw werd beton zelfs wereldwijd het meest toegepaste bouwmateriaal, waarmee mede de stijgende welvaart na de Tweede Wereldoorlog mogelijk werd.
Aan het eind van het vorige millennium tekende zich echter een omslag in populariteit af. De gevolgen van klimaatverandering werden zichtbaarder en voelbaarder en broeikasgassen zoals CO2 werden aangemerkt als hoofdoorzaak. In de zoektocht naar de grote veroorzakers van die CO2-uitstoot kwam ook de betonbouw in beeld. Wereldwijd werd het aandeel van beton in de CO2-uitstoot op 8% geschat en portlandcement nam hiervan ongeveer 80% voor zijn rekening. Moesten we beton voortaan maar boycotten of waren er nog klimaatvriendelijker oplossingen met beton mogelijk?

Volledige bericht lezen?

Het volledige item is gratis beschikbaar voor onze leden.
Nog geen lid? meld u aan bij ons netwerk.

Reacties

Betonmortel gewapend met rvs-vezels. Foto Remco Kerkhoven
Betonmortel gewapend met rvs-vezels. Foto Remco Kerkhoven
x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren