Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Artikelen

BIM voor tijdelijke voorzieningen

VSB werkt aan BIM-protocol voor tijdelijke constructies John van Asten - 13 januari 2022

BIM wordt in de bouw op brede schaal gebruikt. Voor een succesvolle toepassing bij tijdelijke voorzieningen ligt er echter nog wel een uitdaging. De eerste stappen worden momenteel gezet.

In de bouw wordt volop ingezet op digitalisering en het gros van de bouwers in Nederland heeft BIM (Building Information Modelling) inmiddels omarmd. Daarbij is dataoverdracht met IFC-bestanden gemeengoed (IFC is een neutraal en open bestandsformaat voor het uitwisselen van BIM-specifi eke informatie). Bijna alle betrokken partijen leveren hun gegevens aan en de aannemer maakt daar een samenhangend model van en levert dit uiteindelijk op aan de opdrachtgever.

Tijdelijke voorzieningen

Lang niet altijd maakt alles wat in een bouwwerk wordt toegepast deel uit van het model. Dat geldt vooral voor producten en diensten die niet in bouwwerken blijven zitten, zoals ondersteuningsconstructies en bekistingen. Dat terwijl deze gegevens wel bepalend zijn voor een succesvolle ruwbouw, mede in relatie tot tijd, fasering en veiligheid. Voor deze onderdelen is er een relatie met de uiteindelijke constructie, bijvoorbeeld waar een ondersteuning op een bestaande constructie staat. Voor een brug of normale verdiepingsvloer is het misschien nog niet eens zo spannend, maar wanneer bijvoorbeeld een vide over meerdere verdiepingen wordt dichtgezet of lijnlasten moeten worden opgevangen, dan kan deze informatie van grote waarde zijn. Ook belangrijk zijn afspraken over de opdeling in verschillende slagen bij steigers, de onderverdeling tussen stelkist en sluitkist bij wandbekistingen of de mogelijke status waarin een vloerondersteuning zich bevindt. Zo staat een vloerondersteuning als deze wordt gebouwd eerst in de ‘systeemfase’, maar na het schrikken (het spanningsloos losdraaien en daarna weer vast zetten van de onderstempeling, t.b.v. het op spanning brengen van de vloer) volgt de ‘door- en/of herstempelingsfase’. Dit leidt tot twee IFC-modellen voor dezelfde ondersteuning, omdat IFC-modellen niet tijdgebonden kunnen veranderen en elk IFC-model zijn eigen tijdsfasering heeft. Het kan zijn dat er nog een derde IFC-model nodig is voor onderdelen zoals ankers, centervoorzieningen, sparingen. Hierbij speelt clashdetectie (opsporen van confl icten en ontwerpfouten in het model) een extra grote rol.

Ook het tijdsaspect is voor de ruwbouw zeer belangrijk. Invloedfactoren daarbij zijn inzetgrootte, uitvoeringskeuze, betonsamenstelling etc. Het type wandkist in combinatie met de betonsamenstelling is bijvoorbeeld bepalend voor stortsnelheid, verhardingstijd en tijdstip van ontkisten.Het uitwerken van projecten ‘in de tijd’ gebeurt al zo lang er digitaal wordt getekend, maar met de komst van 3D-modelleren is dit nog mooier zichtbaar te maken, het zogenoemde 4D. Maar deze 4D-informatie meenemen in de IFC-modellen staat nog in de kinderschoenen.

Juiste data

Als deze puzzels met BIM moeten worden gemanaged, moeten de juiste data in het model worden verwerkt, zodat alles door diverse partijen te controleren is. Pas als ook de tijdelijke elementen worden meegenomen, kan met BIM de juiste planning worden bepaald en gesimuleerd. Om dat mogelijk te maken moeten er de nodige afstemmingen plaatsvinden. De wil en de behoefte zijn er, ook vanuit de aannemerij. Maar we staan duidelijk aan het begin.

Werkgroep

Vanuit de VSB-sectie Betonbekistingbedrijven is er een BIM-werkgroep samengesteld die duidelijkheid wil verschaff en en uniformiteit wil creëren over de aan te leveren informatie in BIM-modellen met betrekking tot tijdelijke voorzieningen. De werkgroep werkt aan een document waarin een protocol is opgenomen dat rekening houdt met het eenmalige en tijdelijke karakter van tijdelijke constructies tijdens het bouwproces. Met het protocol wil de vereniging een transparante en eenduidige overdracht van informatie over tijdelijke constructies tot stand brengen, die aansluit op de in de bouw veel toegepaste BIM Basis ILS (informatieleveringsspecifi catie), die zich vooral richt op permanente constructies. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan informatie over de te gebruiken NL-SfB code, de hoeveelheid informatie die een model moet hebben en hoe het model van de tijdelijke constructies moet worden gepositioneerd.

Na enkele pilotprojecten hopen we in de nabije toekomst te kunnen BIM’men zoals BIM’men is bedoeld. Dan kunnen we niet alleen de gebouwgebonden objecten controleren, maar ook de objecten die het bouwen mogelijk maken.

Reacties

x Met het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord
Renda ©2022. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren