Log in
inloggen bij Betoniek
Hulp bij wachtwoord
Geen account?
shop word lid
Home / Alle kennis / Nieuws

Aandacht uitvoerbaarheid reduceert faalkosten

15 maart 2011

Het reduceren van faalkosten in de bouw is en blijft een belangrijk thema. Deze reductie kan het beste gerealiseerd worden door meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van een project in de ontwerpfase. Dit is althans de mening van de ondervraagden bij een onderzoek van Bouwkennis. Andere manieren die genoemd worden zijn het verbeteren van de communicatie en meer integraal ontwerpen.

In het onderzoek is aan marktpartijen gevraagd wat volgens hen de drie beste manieren zijn om faalkosten binnen de bouw te verminderen. Meer aandacht voor de uitvoerbaarheid in de ontwerpfase wordt hierbij het meest genoemd. Vooral hoofdaannemers B&U (39%) zijn hiervan overtuigd. Van de architecten vindt 32% dat dit een van de belangrijkste methoden is om faalkosten te reduceren.

Architect (31%) en ontwikkelaar (26%) voorzien een daling van de faalkosten bij meer integraal ontwerpen. Er is dus niet slechts een juiste oplossing voor faalkosten.

In 2010 werden faalkosten in de bouw geschat op ongeveer 11% van de omzet. Het gaat hier om extra uitgaven die ontstaan door vermijdbaar tekortschieten in het bouwproces. De noodzaak faalkosten terug te dringen neemt toe, mede dankzij de huidige conjunctuur.

Reacties

Renda ©2024. All rights reserved.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren