Platform over technologie en uitvoering van beton

Bezoek aan Waalbrug en Lentloper

ma 6 maart 2017
artikel

Onderdeel van de Dag van de Betontechnologie op 30 maart 2017 is een bezoek aan de Waalbruggen in Nijmegen. Over het ontwerp en de uitvoering van zowel de Verlengde Waalbrug als de Lentloper (voorheen Promenadebrug) wordt 's middags een lezing gehouden. Over deze projecten zijn eerder zowel in Betoniek als in Cement diverse artikelen verschenen. Wat waren het ook al weer voor projecten?

Onderdeel van de Dag van de Betontechnologie op 30 maart 2017 is een bezoek aan de Waalbruggen in Nijmegen. Over het ontwerp en de uitvoering van zowel de Verlengde Waalbrug als de Lentloper (voorheen Promenadebrug) wordt ’s middags een lezing gehouden. Over deze projecten zijn eerder zowel in Betoniek als in Cement diverse artikelen verschenen. Wat waren het ook al weer voor projecten?

Verlengde Waalbrug

Vanwege de nieuwe nevengeul in de Waal is de brug tussen Lent en Nijmegen verlengd. Deze ‘Verlengde Waalbrug’ is uitgevoerd in ter plaatse gestort beton. Hij heeft een totale lengte van circa 280 m en wordt ondersteund door twee landhoofden en drie tussensteunpunten. De massieve pijlers en hamerstukken gaan over in een hol brugdek dat in langs- en dwarsrichting is voorgespannen. Typerend is vooral de onderzijde die over de gehele lengte dubbel is gekromd en vloeiend overloopt in de pijlers (foto 1). De capaciteit van de relatief zwaarbelaste randligger is extra groot. Hierdoor is de herverdeling van langskrachten naar de relatief hogere middelste liggers gereduceerd (fig. 2). Om deze reden kon worden volstaan met slechts één dwarsligger per veld. Voor de overgangen van het brugdek op de hamerstukken is gekozen voor een zogenoemde oksel-oplossing. Dit betekent dat de hoogste middelste ligger in het veld richting de pijler minder snel in hoogte toeneemt dan de twee naastliggende liggers waardoor een soort oksel ontstaat. Voor de fundatie van de pijlers is gekozen voor een hybride paal-plaatfundatie.

1: Onderzijde van de Waalbrug is over de gehele lengte dubbelgekromd en loopt vloeiend over in de pijlers

Dag van de Betontechnologie

Onderdeel van de Dag van de Betontechnologie in 2017 was een bezoek aan de Waalbruggen in Nijmegen. Over het ontwerp en de uitvoering van de Verlengde Waalbrug als de Lentloper (voorheen Promenadbrug) werd ’s middags een lezing gehouden. Over deze projecten zijn zowel in Betoniek al Cement eerder diverse artikelen verschenen. Wat waren het ook al weer voor projecten?

2: Dwarsdoorsnede brugdek Verlengde Waalbrug

Bekisting

De bekisting van de onderschil is volledig uit hout opgebouwd en beslaat 12 000 m2. Er is gekozen voor een traditionele houten bekisting die grotendeels is geprefabriceerd (foto 3). Alternatieve bekistingen met polystyreen, textiel en aarde vielen af omdat nagenoeg de gehele bekisting tweezijdig was gekromd en bij het storten een grote betondruk op de bekisting werd uitgeoefend.

3 De bekisting van de verlenfgde Waalbrug is opgebouwd uit jukken

Meer lezen over Verlengde Waalbrug

Meer over het constructief ontwerp en de ondersteuningsconstructie staat in:

Een knap staaltje engineering (1) – Cement 2015/5

Een knap staaltje engineering (2) – Cement 2015/7

12 000 m2 dubbelgekromde bekisting – Betoniek Vakblad 2014/3

Lentbrug

Door het aanbrengen van de nevengeul is een stadseiland ontstaan. Ontsluiting van dit eiland vindt plaats door de Lentloper. Deze brug heeft een overspanning van circa 220 m. De brug is opgelegd op twee landhoofden en vier tussensteunpunten die elk uit twee pijlers bestaan. De dwarsdoorsnede heeft een geknikte vorm. De helling die hierdoor ontstaat, is 27° (foto 4). Besloten is deze vlakken zonder tegenkist te storten. Er golden daardoor specifieke eisen voor het betonmengsel, dat ook nog moest voldoen aan CUR-Aanbeveling 100 (Schoonbeton). Voor de afwerking moest worden gezocht naar een niet-traditionele methode. Er werd een stalen rol van 3 m breed op twee sleden ontwikkeld, de zogenoemde schaatsrol (foto 5).

4: Helling van 27° in de dwarsdoorsnede van de Lentloper, foto Thea van den Heuvel, DAPh

5: Beton van de schuine vlakken van de Lentloper is afgewerkt met een stalen rol van 3 m breed op twee sleden

Meer lezen over de Lentloper

Meer over het constructief ontwerp en de ondersteuningsconstructie staat in:

Vallen en opstaan – Betoniek Vakblad 2015/2

Reacties

xMet het invullen van dit formulier geef je Betoniek en relaties toestemming om je informatie toe te sturen over zijn producten, dienstverlening en gerelateerde zaken. Akkoord

Copyright 2018 Aeneas Media

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie AccepterenWeigeren