Colofon

Betoniek is hét platform over technologie en uitvoering van beton. Onderdeel van het platform is niet alleen Betoniek Standaard, maar ook Betoniek Vakblad. Beide magazines verschijnen 4 keer per jaar. Betoniek wordt uitgegeven door Aeneas Media, in opdracht van het Cement&BetonCentrum.

Website

www.betoniek.nl

 

Verschijningsfrequentie 

4 x per jaar Betoniek Standaard

4 x per jaar Betoniek Vakblad

 

Hoofdredacteur

ir. Hans Kooijman

 

Uitgever / vakredacteur

ir. Jacques Linssen

Stuur een bericht

073-2051022

 

Eindredactie

Redactie & zo, ir. Caroline van der Meulen

 

Redactie Betoniek Vakblad

ir. Hans Kooijman (hoofdredacteur), ir. Jacques Linssen, ir. Jan Mijnsbergen,

ing. Jan Remmits, ir. Edwin Vermeulen ing. Henk Wapperom, dr.ir Gert van der Wegen, ing. Eelco van der Weij

 

Redactie Betoniek Standaard

In de redactie van Betoniek Standaard zijn vertegenwoordigd:

BAM Infraconsult, BTE Nederland, ENCI, Mebin en TNO

 

Media-advies/advertenties

Sanne Verdonk

073-2051023

Stuur een bericht

 

Lezersmarketing

Stuur een bericht

073-2051010

 

Vormgeving

Inpladi bv

   

Betoniek Standaard: ISSN 2352-1090

Betoniek Vakblad: ISSN 2352-1104

 

Redactie en uitgever stellen deze uitgave zorgvuldig en naar beste weten samen. Zij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op de informatie in deze uitgave. Niet altijd kunnen alle rechthebbenden van gebruikt beeldmateriaal worden achterhaald. Belanghebbenden kunnen contact opnemen met de uitgever.

 

Betoniek wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen, e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden. Deze liggen bij de redactie ter inzage en zijn op te vragen.

Betoniek, platform over technologie en uitvoering van beton is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.betoniek.nl - alle rechten voorbehouden.