BFBN, C&BC en VOBN samen in nieuwe brancheorganisatie

woensdag 15 februari 2017 23x gelezen

Bond van Fabrikanten van Betonproducten in Nederland (BFBN), het Cement&BetonCentrum (C&BC) en de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN) richten samen nieuwe brancheorganisatie. Ron Peters is benoemd tot de algemeen directeur van deze nieuwe organisatie.

De brancheorganisatie krijgt acht pijlers: Belangenbehartiging, Betontechniek en Normen, Promotie en Imago van beton (waaronder duurzaamheid, keurmerk, etc.), Opleiding en Leermiddelen, Arbeidsvoorwaarden, KAM en Veiligheid, Statistiek en Dienstverlening.

“Met het standpunt dat je alleen sneller gaat, maar samen verder komt, beogen de partijen een slagvaardige, efficiënte en dienstverlenende overkoepelende organisatie neer te zetten, met behoud van de verschillende identiteiten”, laat de nieuwe directeur Ron Peters weten.

Om de belangen van de cement- en beton producerende bedrijven te behartigen wordt in het oprichtingsproces gestreefd naar toegevoegde waarde bij de doelen van elke sectorvereniging. Sommige doelen zijn individueel, binnen een sectorvereniging te verwezenlijken en andere gemeenschappelijke doelen vragen om een effectieve aanpak in de nieuwe organisatie. Een stuurgroep, bestaande uit de vertegenwoordigers van de verschillende sectorverenigingen, zal de komende periode actief betrokken blijven bij het oprichtingsproces.

De naam van nieuwe belangenorganisatie staat nog niet vast. Eén van de namen die wordt overwogen is het Betonhuis.


Reacties Reacties

Reageren
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Betoniek, platform over technologie en uitvoering van beton is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.betoniek.nl - alle rechten voorbehouden.