Kan ik betonstorten in de winter?

Bookmark Download dit artikel Print deze pagina

dinsdag 13 december 2016 Betoniek Vakblad 2016/4 320x gelezen

Beton kan onder winterse omstandigheden worden gestort. Wel moeten de juiste maatregelen worden genomen, zoals een goed geïsoleerde bekisting en eventueel verwarmd beton.

  • Pagina 1
  • Pagina 2

Pagina 1

32 VAKBLAD I 4 2016
Vraag en antwoordBetonmortel
Beton kan onder winterse omstandig-
heden worden gestort. Wel moeten
de juiste maatregelen worden genomen,
zoals een goed ge?soleerde bekisting ...
32 VAKBLAD I 4 2016 Vraag en antwoordBetonmortel Beton kan onder winterse omstandig- heden worden gestort. Wel moeten de juiste maatregelen worden genomen, zoals een goed ge?soleerde bekisting en eventueel verwarmd beton. Risico's De reactie tussen cement en water is een chemisch proces. En net als bij alle chemische reacties is de reactie lang- zamer bij lage temperaturen. Bij (zeer) lage buitentemperaturen kan de temperatuur in het jonge beton zover dalen ? ondanks de door de reactie tussen water en cement gevormde warmte ? dat de reactie nagenoeg tot stilstand of zelfs in het geheel niet op gang komt. Bij een specietemperatuur onder 4 ?C n? een vorstperiode toch enigszins moet worden verwarmd om de bevroren klonten tijdens mengen en transporteren te laten ontdooien. In NEN-EN 13670 staan in hoofdstuk 8 maatregelen voorgeschreven die de aannemer voor, tijdens, en na het stor- ten moet treffen indien er sprake is van winterse omstandigheden. Zo is voor- geschreven dat de temperatuur van het betonoppervlak niet tot onder 0 ?C mag dalen voordat de druksterkte van het betonoppervlak een minimumwaarde van 5 MPa heeft bereikt. Ook moet de bekisting en wapening vrij zijn van ijs en sneeuw. Verder moet de temperatuur van grond, gesteente, bekisting of con- structie-elementen die in contact staan met de te storten specie een tempera- tuur hebben waarbij het beton niet bevriest voordat het voldoende sterkte heeft. Op dit raakvlak zal de verse specie immers niet verharden. Sterker nog, verder van de aanstorting komt die ver- harding mogelijk wel op gang, waar- door water wordt weggetrokken naar verhardende specie. Zeer zwakke of geen aanhechting is het gevolg. Vraag 9 Kan ik betonstorten in de winter? Vraag en antwoord Dit is de tiende aflevering in de vraag- en-antwoordrubriekvanBetoniekVakblad. Deze rubriek wordt samengesteld in samenwerking met VOBN, partner van Betoniek. Deskundigen uit de beton- mortelindustrie beantwoorden vragen uit de markt (in dit geval Jaap van Eldik van Mebin). Hebt u vragen over beton(technologie)? Mail ze naar betoniek@aeneas.nl. Hebt u ook belangstelling om partner te worden? Neem contact op met Jacques Linssen per e-mail (j.linssen@aeneas. nl) of telefoon (073 2051010). vindt er nagenoeg geen verharding plaats, ook niet met CEM I 52,5 cement. Als er toch sprake is van enige hydratatie bestaat er een risico op schade. Bij jong beton bevatten de nog grove pori?n relatief veel water. Dit water kan bevrie- zen waardoor het volume van dit poriewater met wel 9% kan toenemen. Deze expansie veroorzaakt druk in het jonge, niet meer vervormbare beton, dat nog nauwelijks enige sterkte heeft. Hierdoor wordt het beton van binnen uit kapot gedrukt. Deze schade is onomkeerbaar. Gelukkig zijn er voldoende maatregelen om deze problemen te voorkomen. Veel daarvan zijn opgenomen in de regelgeving. Regelgeving In NEN-EN 206 staat dat de beton- specietemperatuur op het moment van storten ten minste +5 ?C moet zijn (art. 5.2.9). De betonmortelleverancier is dus verplicht betonspecie af te leveren met een specietemperatuur van ten minste +5 ?C. Dit kan betekenen dat hij moet bijverwarmen. Ook moet beton- mortel vrij zijn van bevroren (toeslag) materiaal. Dit kan betekenen dat er ook 1 Beton storten in de winter, foto VOBN Voorkom betonschade in de winter Beton storten in de winter kan mits de juiste maatregelen zijn genomen. Beton- technologen aangesloten bij VOBN hebben een informatieblad samenge- steld om schades aan betonconstructies die ontstaan zijn tijdens de winter te voorkomen. Dit informatieblad is ook gratis verkrijgbaar bij ??n van de bij VOBN aangesloten betoncentrales. Kijk op: vobn-beton.nl/beton/ kennis-delen/brochures-en- downloads

Reacties Reacties

Reageren
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 
Uw reactie wordt getoond na verificatie.

Toegang tot het archief voor het hele bedrijf?

Met een bedrijfslidmaatschap krijgt het hele bedrijf toegang tot het online archief. Zo hoeft u niet voor elke medewerker afzonderlijk een lidmaatschap aan te vragen, maar zorgen wij ervoor dat dat in één keer geregeld wordt. Natuurlijk tegen gereduceerd tarief!

 

Meer informatie

Dit artikel los kopen?

Wilt u dit volledige artikel lezen, maar geen abonnement op Betoniek afsluiten? Bestel dan de pdf van dit artikel voor € 15,-.
Bestel dit artikel

Betoniek, platform over technologie en uitvoering van beton is een uitgave van Aeneas.
© 2017 www.betoniek.nl - alle rechten voorbehouden.